Onze oplossing

De meeste zorgverleners houden niet van administratieve en financiële rompslomp. Bovendien kost het op orde brengen en houden van uw administratie veel tijd, die u liever aan uw cliënten wilt besteden. Hofmans Financial Care neemt u deze taken uit handen. Wij zorgen voor overzicht, inzicht en feedback. Uw tijdwinst komt ten goede aan uw cliënten.

Overzicht
De basis van onze dienstverlening wordt gevormd door maandelijkse financiële overzichten met de status van de DBC’s die u hebt afgesloten. Wij onderscheiden daarbij drie hoofdcategorieën:
♣ ‘Zorgverzekeraar akkoord’. U controleert of u inderdaad een betaling hebt ontvangen.
♣ ‘Pijplijn’.
♣ ‘Probleemgeval’. Hofmans Financial Care onderneemt actie om de probleemgevallen op te lossen.

Inzicht
Is er meer of minder omzet? Wat is per saldo het tarief per sessie? Dergelijke vragen kunnen wij op basis van concrete cijfers objectief beantwoorden.

Feedback
Sommige probleemgevallen zijn incidenten en als zodanig onvermijdelijk. Andere zijn te wijten aan administratieve problemen. Die kunnen wij voor u oplossen. En door regelmatige feedback kunnen dergelijke problemen op termijn worden voorkomen.

  

 

 

 

 

 

 

 

 
HOME


UW PROBLEEM


ONZE OPLOSSING


TARIEVEN


CONTACT