Tarieven

In een eerste – geheel vrijblijvend – gesprek worden de problemen geïnventariseerd. Aan de orde komen de bestanddelen van het huidige administratieve proces: software, facturatie, contracten met zorgverzekeraars, enz. Op basis hiervan kan een globale prijsindicatie worden gegeven.
Uitgangspunt daarbij is een uurtarief van € 75,– exclusief BTW (19%).

  

 

 

 

 

 

 

 

 
HOME


UW PROBLEEM


ONZE OPLOSSING


TARIEVEN


CONTACT